Enkele aspecten van de islam

Deze rubriek wordt voortdurend verbeterd  en aangevuld. Hij bevat de volgende onderdelen:

Over de relatie tussen de islam en Europa in het algemeen:
• Het islamitische gebed
• Eigenschappen van het gebed (in bewerking)
• Organisatievormen van de islam
• Historisch en religieus gezien is de islam een vijand
• Haten ze ons?  I
• Haten ze ons? II

• Leren van vroegere godsdienstoorlogen
• De dialoog aangaan – een aantal gedragsregels

Een dialoog voeren is moeilijk en vereist zelfbeheersing. Wellicht kunnen de volgende gedragsregels daarbij behulpzaam zijn: 
• 1. Niet reflexmatig reageren –
• 2. Probeer te begrijpen – Dat is géén verraad aan eigen principes

• 3. Ontken niet de goede dingen in de islam
• 4.1 Erken eigen fouten (het verleden)
• 4.2 Erken eigen fouten (het heden)
• 5. Formuleer expliciet wat we willen verdedigen
• 6. Benoem de bezwaren tegen de islam
• 7. Kom de islam niet verder tegemoet dan wat de waarheid toelaat
 
Een aantal actuele problemen:    
• Probleem 1: Is een “terrorist” een crimineel of een vijandige soldaat? 

Probleem 2: Islamisering door immigratie? 
• Probleem 3: karikaturen van Mohammed

In bewerking:
• Probleem 5: is de islam onhervormbaar?
• Probleem 6: islamitische en christelijke ingetogenheid 
• Probleem 7: de politiek van Geert Wilders 

• Probleem 8: de voortdurende aanval van de popmuziek

 

 

 

 

● Wat bidden zij eigenlijk?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *