Het doel van deze website

De eerste en de tweede wereldoorlog, en daarna de koude oorlog, hebben veel schade aangericht, zowel materieel als psychisch. Deze website is gewijd aan de vraag wat we kunnen doen om dergelijke oorlogen in de toekomst te voorkomen. Mij lijken vooral de volgende punten van belang:

  1. De problematiek van oorlog en vrede moet beter worden doordacht. Er bestaat een algemeen verlangen naar vrede en er doen vele losse, pacifistische noties de ronde, maar een samenhangende theorie ontbreekt. Deze website tracht systematisch een dergelijke theorie op te bouwen.
  2. Het pacifisme moet zich niet verbinden met ideologieën of godsdiensten. Daarvan kunnen veel inspirerende gedachten uitgaan, maar als het pacifisme zich verbindt met zaken als socialisme, liberalisme, milieubeweging of christendom is het haast onvermijdelijk dat die de boventoon gaan voeren. Bovendien zullen veel mensen die zich op zich zelf aangetrokken voelen tot pacifistische idealen dan afhaken omdat zij niets voelen voor de bijgeleverde ideologie.
  3. Het pacifisme moet gebruik maken van een taal die hedendaagse mensen aanspreekt en die niet als “halfzacht” wordt ervaren. In het denken over pacifisme hebben termen als “geweldloosheid”, “schuld”, “verzoening” en “vergeving” een belangrijke functie, maar ze vervullen hedendaagse mensen vaak met weerzin. Ook het woord “vrede” (“peace”) zelf is besmet geraakt. Ook hier het gevaar dat potentiële medestanders door het gebruik van deze woorden meteen afhaken.