De houding tegenover de vijand

Inhoud
 
Inleiding
Er zijn vele naties op de wereld en die vormen een soort internationale samenleving. Sommige landen kunnen van oudsher goed met elkaar opschieten, andere leven min of meer in vijandschap. Het is de kunst van de internationale politiek de onderlinge relaties zo goed mogelijk te houden en ernstige conflicten, zoals oorlogen, te voorkomen.
xxx Dit hoofdstuk gaat over de vraag aan welke minimale eisen de relaties tussen landen die niet in oorlog zijn, maar misschien wel op gespannen voet met elkaar leven, moeten voldoen.