Oorlogsmechanismen

Onze geschiedenisboeken en romans worden voor een groot deel gevuld met beschrijvingen van oorlogen. Veel historici en literatoren hebben dan ook een schat van gegevens in hun hoofd over hoe oorlogen ontstaan, hoe ze verlopen, welke trucs worden toegepast, enzovoort. Toch hebben maar weinigen getracht deze informatie te verzamelen en te systematiseren.

Natuurlijk bestaat er het vak polemologie, de “wetenschap van oorlog en vrede”.  Aan de universiteit van Groningen heeft zelfs een Polemologisch Instituut bestaan, dat in 1962 door B.V.A. Röling werd opgericht en 1993 werd opgeheven. Dit instituut verrichtte een goot aantal publicaties, waarin veel filosofen en juristen vanuit hun algemene ontwikkeling hun visie op het verschijnsel oorlog gaven, maar tot een overzichtelijke, toepasbare publicatie over de mechanismen die in een oorlog werkzaam zijn is het nooit gekomen. In het volgende zal een poging daartoe worden gewaagd. Allereerst is het daarvoor nodig een korte inventaris te maken van de verschillende oorlogen die er bestaan.