Oorlogsmechanismen

Inhoud:
4.  De geweldsdynamiek in de geschiedenis
xx
Inleiding
Politiek gezien verlopen oorlogen niet altijd gelijk: ze kunnen zich afspelen in verschillende gebieden van de wereld, er kunnen meer of minder landen bij betrokken zijn en ze kunnen lang duren of kort duren. Maar de psychologische mechanismen die in een oorlog werkzaam zijn zijn steeds dezelfde. In dit hoofdstuk wordt getracht deze mechanismen te formuleren.